Aktualności

W okresie od 21.03.2011r. do 01.06.2011r. nasze stowarzyszenie realizowało projekt „Marsz po zdrowie” w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia: „Działania na rzecz osób w wieku senioralnym, chorych i niepełnosprawnych.”

„Marsz po zdrowie” był kontynuacją projektu „Wszystko dla zdrowia” realizowanym w 2010 roku. Rozwijał  umiejętności i wiedzę potrzebną do lepszego i bardziej aktywnego funkcjonowania podopiecznych w środowisku, a także wskazał alternatywę na aktywne spędzenie czasu wolnego wśród osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono trening nornic walking oraz zorganizowano wycieczkę turystyczno-krajoznawczą do Książańskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia i trening  przeprowadzone były pod kierunkiem p. Anny i Łukasza Motyki - instruktorów rekreacji ruchowej i Leki Nordic Walking.

Na program wycieczki składały się obiekty oraz atrakcje turystyczne pozwalające nie tylko na aktywny wypoczynek, ale również na rozwój i edukację uczestników (zwiedzanie Zamku w Książu, Stada Ogierów Książ oraz zajęcia z edukacji przyrodniczej na terenie parku). Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzania tarasów zamkowych, które zostały udostępnione nieodpłatnie przez Zamek Książ dla naszego stowarzyszenia.

Projekt  był dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy.

 

 
<<< powrót
Ogłoszenia


 


 

strony internetowe Świdnica HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting Świdnica www.hb.plStrona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim"

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego