Aktualności

PSYCHOSTYMULACJA

Już kolejny rok (od 2009) w naszym stowarzyszeniu organizowane są zajęcia z psychostymulacji prowadzone przez neurologopedę Panią Anitę Kazimierowicz – Gutowską.

Psychostymulacja to terapia indywidualna i grupowa  mowy i myślenia dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami mowy i sfery intelektualnej /dzieci autystyczne, upośledzone umysłowo, niedowidzące, z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt wzbogacenia wiedzy rodziców z zakresu stymulacji mowy: wykonywania ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych, relaksacyjnych, co skutkuje wydajniejszą pracę rodzica z dzieckiem w domu, zrozumieniem terapii w gabinecie logopedycznym, zrozumieniem problemów, z jakimi boryka się ich dziecko.

Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem  ze względu  profesjonalizm Pani Anity Kazimierowicz – Gutowskiej  prowadzącej zajęcia oraz  cykliczność zaplanowanych spotkań.

Terapia od trzech lat dofinansowana jest przez Miasto Świdnica.

<<< powrót
Ogłoszenia


 


 

strony internetowe Świdnica HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting Świdnica www.hb.plStrona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim"

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego