Strona główna

WALNE ZEBRANIE

STOWARZYSZENIA

„BLIŻEJ CIEBIE”

 

Zarząd Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie” zaprasza wszystkich Członków stowarzyszenia na Walne Zebranie, które odbędzie się 06.11.2014r.  o godz. 15.30

Główne tematy obrad :

1. Sprawozdanie Zarządu  z działalności stowarzyszenia w latach 2012- 2014

2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

3. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 


 

 

Przekaż 1% podatku na rzecz Stowarzyszenia „Bliżej Ciebie"

1% przekaże za Ciebie Urząd Skarbowy. Wypełnij tylko odpowiednią rubrykę w formularzu PIT, wpisując nasze dane:

 

Stowarzyszenie „BLIŻEJ CIEBIE"
przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3, 58-100 Świdnica

tel/faks 074 852-14-85 nr KRS 0000317134
Nr rachunku: Bank Gospodarki Żywnościowej w Świdnicy
06 2030 0045 1110 0000 0160 4280

 

Pit

 

 

PODZIĘKOWANIE

 

STOWARZYSZENIE "BLIŻEJ CIEBIE"

przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy

serdecznie dziękuje wszystkim Osobom, Firmom i Instytucjom za przekazanie 1% na

rzecz Naszej Organizacji. Dzięki Waszym wpłatom Stowarzyszenie mogło zrealizować

szereg programów na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Rodzice, opiekunowie, pracownicy i uczestnicy:

  • zorganizowali wiele imprez integracyjnych, kulturalnych, sportowych, turystycznych, rekreacyjnych;
  • zakupili sprzęt i pomoce poprawiające jakość funkcjonowania podopiecznych;

 

DZIEKUJEMY

ZARZĄD Stowarzyszenia "Bliżej Ciebie" przy Zespole Skół Specjalnych w Świdnicy

 Nasze stowarzyszenie jest organizacją społeczną powołaną dla organizacyjnego i merytorycznego wspierania działań wychowawczo - opiekuńczych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych wobec osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
„Bliżej Ciebie" zostało wpisane do KRS i otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego
5 listopada 2008r

 

Stowarzyszebie "Bliżej Ciebie" znajduje się w bazie danych organizacji pożytku
publicznego uprawnionych do 1% podatku. Bazę tą znaleźć można na największym w Polsce portalu zajmującym się tematyką społeczeństwa obywatelskiego - www.bazy.ngo.pl

 

Organizacja Pożytku Puplicznego

 

1procent

 

 

 

 

 

„To co możesz uczynić
Jest tylko kroplą w ogromie oceanu
Ale jest właściwie tym
co daje znaczenie Twojemu życiu"

Albert Schweitzer

 

Ogłoszenia


DYŻYRY STOWARZYSZENIA

W każdy czwartek od godziny 12.00 do godziny 14.00  w pokoju nr 35 dużurują :

*skarbnik Iwona Kaletowska

*wiceprezes Agnieszka Niedzielska – Kurjata.

W tym dniu będzie można uregulować składki członkowskie, oraz uzyskać wszelkie informacje dotyczące stowarzyszenia.

Zapraszamy


 

strony internetowe Świdnica HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.plStrona internetowa utworzona w ramach projektu pt.: "Rozwój Ekonomii Społecznej w regionie wałbrzyskim"

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego